Biuro Projektowe "OLMAR"

O mnie
Linux
  Co to jest Linux, Linux we firmie i szkole, "Internet dla szkół" na Linuksie, jak zastąpić Windows Linuksem i dlaczego warto to zrobić, Linux w sieciach Microsoft Networks, odpowiedniki popularnych programów dla Windows, licencja GPL, programy GNU, OpenSource oraz wiele innych pytań i odpowiedzi
Bazy danych
  mySQL, postgreSQL
i inne bazy danych
Programowanie
  C, C++, Pascal, Fortran, Java, Perl, PHP3, PHP4 i wiele innych kompilatorów i interpreterów OpenSource
Sztuczna inteligencja
  Pojęcia i metody, kierunki rozwoju, obszary zastosowań, sieci neuronowe, sterowniki neuronowe, algorytmy genetyczne, programy ewolucyjne i samodoskonalące się, systemy eksperckie, bazy wiedzy. Zastosowania w nauce, technice, ekonomii
Cyfrowe przetwarzanie sygnałów
  Filtry jedno- i dwuwymiarowe, procesory sygnałowe, analiza widmowa, transformacje falkowe, zastosowania w nauce i technice
Mikrokontrolery
  Oferta dla szukających nietypowych rozwiązań
Referencje
Moje publikacje
Linki

Nazywam się Marek Olejniczak. Urodziłem się pod znakiem Wagi w Poznaniu, gdzie do dziś pracuję i mieszkam. Po ukończeniu VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Poznaniu podjąłem studia na kierunku Telekomunikacja Politechniki Poznańskiej. Po ich ukończeniu związałem się na 14 lat z Politechniką Poznańską pracując w Instytucie Elektroniki i Telekomunikacji. Tam też otrzymałem tytuł Doktora Nauk Technicznych na podstawie rozprawy doktorskiej pt. "Realizacje filtrów cyfrowych przy zastosowaniu arytmetyk zmiennoprzecinkowych". Podczas mej pracy na Politechnice Poznańskiej zajmowałem się cyfrowym przetwarzaniem sygnałów, cyfrowymi systemami pomiarowymi oraz elektroniką medyczną.

Zainteresowania zawodowe: programowanie komputerów, elektronika medyczna, cyfrowe przetwarzanie sygnałów (filtracja cyfrowa, rozpoznawanie i przetwarzanie mowy oraz obrazów), sztuczna inteligencja (sieci neuronowe, algorytmy genetyczne, logika rozmyta, systemy ekspertowe), systemy i urządzenia cyfrowe, sieci komputerowe, internet.

Ważniejsze punkty zwrotne w moim życiu:

  • 1984: początek działalności naukowej i dydaktycznej w Instytucie Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej.
  • 1986 - 1995: współpraca z Akademią Medyczną w Poznaniu w zakresie konstrukcji i oprogramowania komputerowej aparatury medycznej.
  • 1989: pobyt w E.Kardelj University, Department of Automatics, Biocybernetics and Robotics, Ljubliana, Słowenia. Zajmowałem się zastosowaniem informatyki i elektroniki w rehabilitacji osób niepełnosprawnych, w szczególności tzw. elektrostymulacją czynnościową.
  • czerwiec 1990: narodziny mojej córki Moniki.
  • 1991 - 1992: dzięki stypendium Fundacji DAAD przebywałem w Lehrstuhl für Nachrichtentechnik Ruhr-Universität Bochum (Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik), w katedrze prof. Alfreda Fettweisa (specjaliści od cyfrowego przetwarzania sygnałów z pewnością znają to nazwisko :-)).
  • 1993 - 1995: wykłady w Francusko-Polskiej Wyższej Szkole Nowych Technik Informatyczno-Komunikacyjnych w Poznaniu.
  • 1995: założenie Biura Projektowego "OLMAR".
  • 1995: prace w ramach Komisji Inżynierii Rehabilitacyjnej przy Komitecie Rehabilitacji i Adaptacji Społecznej Polskiej Akademii Nauk.
  • 1997: pożegnanie z Politechniką Poznańską i całkowite poświęcenie się pracy w Biurze Projektowym "OLMAR".
Obecnie zajmuję się Linuksem, tworzeniem specjalistycznego oprogramowania komputerowego na różne platformy (Unix, Linux, Windows), sztuczną inteligencją, projektowaniem analogowej i cyfrowej aparatury elektronicznej oraz doradztwem w w/w dziedzinach.

Kontakt ze mną: molej@olmar.poznan.pl    Powrót do głównej strony