Agenda Seminarium "Informatyczne rozwiązania dla E-Administracji"
26.luty 2004 TROL Intermedia

09.00-09.05  Informacje organizacyjne i rozpoczęcie seminarium.

09.06-10.06  Informatyczne rozwiązania dla e-Administracji - rozwiązania Open Source.

10.10-11.25 Informatyczne rozwiązania dla e-Administracji - elektroniczny Obieg Dokumentów.

11.30-11.50 Przerwa na kawę i poczęstunek.

11.50-12.45 Informatyczne rozwiązania dla e-Administracji - aplikacje internetowe dla JST.

12.50- 14.15 Zewnętrzne Źródła Pozyskiwania Finansowania Projektów Informatycznych.

14.15-15.00 Lunch

15.00-15.45 Wdrażanie Systemów Zarządzania Jakością i Środowiskiem w Jednostkach Administracji Publicznej. 

mgr Bożena Rusin (Wehiq)

15.45-16.00 Zakończenie seminarium, wręczenie certyfikatów uczestnictwa.